Karakteristike proizvoda | BRIKET Ø 90 |
Drvo Bukovina
Oblik Ø 90
Pakiranje Folija
Težina 10 kg ili 12 kg
Pakovanje / Paleta 96 Komada
Težina / Paleta 960 kg
Kaloričnost sagorijevanja oko 5 kWh / kg
Vlaga 7% - 10%
Karakteristike proizvoda | BRIKET Ø 70 |
Drvo Bukovina
Oblik Ø 70
Pakiranje Kartonska kutija
Težina 10 kg ili 12 kg
Pakovanje / Paleta 96 Komada
Težina / Paleta 960 kg
Kaloričnost sagorijevanja oko 5 kWh / kg
Vlaga 7% - 10%

Prednosti briketa u odnosu na druga goriva:

Za grijanje na drvenim briketima uštedi se do 1 / 3 troškova godišnje u odnosu na ulje ili plin:
• 1000 kg briketa iznosi oko 500 litara lož-ulja.
• 1000 kg briketa iznosi oko 500 m3 prirodnog plina.

Za grijanje na drvenim briketima uštedi se do 1 / 4 troškova godišnje u odnosu na klasična drva:
• 1000 kg briketa prosječno iznosi oko 3 - 4 m3 suhog ogrjeva za loženje.

Brikete možete koristiti u pećima namijenjenim za ovu vrstu goriva!
Za proizvodnju briketa koristi se samo prirodno nastali otpad iz drveta, bez ikakvih hemijskih primjesa.