Prirodno drvo omogućava izradu različitih oblika stepenica i stvara privlačniji pogled u prostoru u kojem se nalaze. Oblik, odabir materijala i boja čine svake stepenice unikatnim.
Prilikom odlučivanja o odabiru odgovarajućih stepenica, morate voditi računa o dvije stvari kako biste odabrali oblik stepenica: kao prvo, prostor diktira oblik i veličinu stepenica, a kao drugo, morate postaviti jasne prioritete, što je i svrha stepenicama, a posebno to kako se one mogu integrirati u prostoru. Ključni princip je da se uvijek stepenice postave tako da ne ugrožavaju ostale prolaze u mjestu u kojem se krećete.

 Ravne stepenice | DESNE | Stepenice za uštedu prostora | LIJEVE | 1/4 Stepenice ugaone | DESNE |
 2/4 Stepenice ugaone sa podestom | LIJEVE | 2/4 Stepenice ugaone | DESNE | 1/4 Stepenice ugaone sa podestom | LIJEVE |
 1/2 Stepenice ugaone | LIJEVE | 1/2 Stepenice ugaone sa podestom | DESNE | Kružne stepenice | DESNE |